ETTEVÕTTEST

Tial OÜ on loodud 2000. aastal ja põhineb 100% Eesti kapitalil.

Ettevõtte kollektiivis töötavad spetsialistid kes omavad vastavat haridust, pikaaegset kogemust ja osalevad regulaarselt täiendkoolitustel.

Ettevõtte põhitegevus on erineva keerukusastmega metallikonstruktsioonide tootmine erinevatele ehitistele (tootmishooned, tööstushooned, kaubandushooned, laohooned jne.)

Tänasel päeval koosneb ettevõtte kollektiiv kahekümnest töökast spetsialistist. Projekteerimisel arvestame tellija kõiki soove alates kande konstuktsioonidest lõpetades katte konstruktsioonidega.

Koostame kõik vajalikud projektdokumentatsioonid vastavalt kehtivatele kvaliteedinõuetele minimaalsete tähtaegadega.

Ettevõte omab metallkonstruktsioonide tootmiseks vajalikku materiaal-tehnilist baasi. Näiteks vajalikud arvuti tarkvarad, erinevad tootmispingid, keevitusagregaadid, värvimisagregaadid, tõste-ja transporttehnika. Tänu ülalmainitule saame teostada kogu tootmistsükli mis annab tellijale kindlustunde toodangu kvaliteedis.